Veiligheid en milieu

Europoort Mobiel voldoet aan alle wettelijk gestelde certificeringen. Zij beschikken over de bedrijfscertificeringen voor veiligheid en kwaliteit; VCA** en ISO 9001. De ervaren uitvoerenden en leidinggevenden hebben de benodigde VCA- en vakbekwaamheidcertificaten. Europoort Mobiel staat garant voor het werk dat ze afleveren. Naast de keuring en garantie van de verfleverancier, geven zij zelf ook een (onafhankelijke) garantie af op het opgeleverde werk.

Kwaliteitscontroles zijn een vanzelfsprekend onderdeel gedurende het metaalconserverings- proces. Er worden chloride testen, reinheidcontroles van de ondergrond, stoftesten en ruwheidtesten, controle van natte en droge laagdikten, adhesie testen e.d. uitgevoerd. Gedurende het traject worden in dagrapportages o.a. de klimaat- en conditiecontroles, meetwaarden punctueel vastgelegd. Aanvullende voorwaarden en eisen voor specifieke toepassingen worden uiteraard toegevoegd aan het kwaliteitsplan en zodanig uitgevoerd.

Europoort Mobiel voert een proactief beleid voor optimale veiligheid en milieubescherming op de werkplek. Door innovatieve werkwijzen en methodes kunnen zij een project nog veiliger en milieubewuster uitvoeren en daarmee de kans op (menselijke) fouten tot nul reduceren.