Missie

De kracht van Europoort Mobiel is de relatie die zij met betrokken partijen opbouwt; klanten, medewerkers en leveranciers. Belangrijke pijlers hierin zijn health, safety, environment en quality (HSEQ).

Europoort Mobiel is betrokken en neemt initiatieven om een project efficiënt en veilig te laten verlopen en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren. Dit uit zich onder andere in de begeleiding van de klanten in het voortraject, evaluatiegesprekken tijdens en na oplevering van het project en opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers. Europoort Mobiel werkt bedrijfsmatig, zoekt oplossingen en besparingen, geeft reële en heldere planningen en is klantgericht. Zij streven naar een open relatie met haar klanten en medewerkers om de kans op miscommunicatie of vertragingen tot een minimum te beperken.

Europoort Mobiel zorgt voor een optimale veilige, gezonde, kwalitatieve en milieubewuste uitvoering in een (vaak) operationele en complexe omgeving binnen de afgesproken oplevertermijn(en).